نرده پروژه های مسکونی، اداری و صنعتی

                                                                            

جهت دیدن عکس های بیشتر اینجا کلیک کنید
محصولات نوین حصار برای اولین بار در کشور توسط این کارخانه به عنوان جایگزینی مناسب برای نرده های پروفیلی سنتی جهت نرده گذاری محوطه پروژه های مسکونی ، اداری، آموزشی و صنعتی در اختیار مشتریان قرار گرفته است. با توجه به مزایای فوق العاده این محصول در کاربرد های مسکونی از قبیل قیمت تمام شده در حدود 60 % نرده های سنتی، غیر قابل صعود بودن حصار جدا کننده ها ، پوشش محافظ با دوام بالا و ظرافت و  هم خوانی این نرده با فضای سبز پروژه های مسکونی ، نرده های نوین حصار با استقبال بسیار خوبی از طرف مشتریان مواجه گردیده است .
در حال حاضر بسیاری از پروژ ه های انبوه سازی و شخصی مسکونی ، شهرداری ها (جهت ساختمان های اداری ) ، دانشگاه ها و شهرکهای صنعتی در کشور در حال استفاده از نرده های  نوین حصار می باشند.