حصار کشی سایت های فرودگاهی
 
 
 
 
فرودگاه ها نیز همانند خطوط راه آهن یکی دیگر از پرکاربردترین محل های مصرف نرده های مشبک میلگردی در سراسر دنیاست، که پیش از این با توجه به جای خالی این محصول در کشور نیاز به آن یا با واردات از کشورهای خارجی و یا با مصالح نامناسب پر شده است.
امروز با توجه به تولید انبوه نرده های مشبک میلگردی توسط نوین حصار جداکننده ای ایمن، مقرون به صرفه و با دوام جهت نرده گذاری سایت های فرودگاهی در دسترس قرار گرفته است. امتیازات منحصر به فرد این محصول اطمینان خاطر و رضایت مدیران مصرف کننده را تضمین خواهد کرد.