حصار کشی سایت های نیروگاهی، پالایشگاه ها و معادن

انتخاب نرده و حصار با ضریب امنیت بالا جهت سایت های تاسیساتی، نفتی،پتروشیمی و معادن به دلیل اهمیت ایزوله بودن تاسیسات در مقابل نفوذ از خارج از اهمیت بالایی برخوردار است. نوین حصار با پیشنهاد بخشی از گروه محصولات  متداول و علاوه بر قیمت تمام شده بسیار پایین که ملاک مهمی در انتخاب محصول در تمام کاربردها به شمار می آید، با توجه به واقع شدن اکثر تاسیسات نفتی و پالایشگاهی کشور در حاشیه خلیج فارس و همچنین وجود گازها و سایر عوامل زنگ زدگی فلزات در تمامی محیط های مشابه انتخاب نرده های نوین حصار به دلیل امکان انتخاب پوشش محافظ گالوانیزه گرم قبل از رنگ همچنین عدم نیاز به جوشکاری و رنگ آمیزی در محل دوام محصول در محیط های مهاجم را تضمین می کند.