حصار کشی باغ وحش ها و مزارع پرورش حیوانات
 
مقاومت، زیبایی، دوام و در نهایت دید مناسب از بیرون همگی از امتیازاتی هستند که نرده های نوین حصار را به گزینه ای مناسب جهت استفاده در باغ وحش ها و مزارع پرورش حیوانات تبدیل نموده است. 
مقاومت ناشی از بافت منحصر به فرد نرده های مشبک میلگردی امتیازی ویژه در محل هایی است که احتمال وارد آمدن نیروهای شدید به حصار محافظ وجود دارد. نرده های نوین حصار به خوبی در مقابل نیروهای احتمالی وارده از جانب حیوانات اهلی و وحشی مقاومت خواهند کرد.
و در نهایت همانند تمامی دیگر کاربردهای محصولات نوین حصار، استفاده از این محصول با قیمت تمام شده کمتر در مقابل سایر محصولات سنتّی علاوه بر آسودگی خاطر صرفه اقتصادی را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت.