نصب نرده های ترافیکی نوین حصار در قزوین
1393/10/14

 نصب نرده های ترافیکی نوین حصار توسط سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین.

با تأیید سازمان های زیباسازی و حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین، نرده های ترافیکی نوین حصار به طول حدود 1 کیلومتر در تعدادی از معابر شهری شهرستان قزوین نصب گردید. 

عکس های بیشتر مرتبط با این خبر را می توانید "اینجا" مشاهده فرمایید.