تجهیز اولین زمین ورزشی با نرده های نوین حصار در مشهد به پایان رسید
1392/12/8

با همت معاونت فرهنگی ورزشی شهرداری منطقه 7 مشهد اولین زمین ورزشی با نرده های کارخانجات تولیدی نوین حصار تجهیز و آماده بهره برداری گردید. پانل ها و پایه نرده زمین های ورزشی برای اولین بار بصورت تقویت شده طراحی و تولید گردیده است جزئیات اجرایی و نقشه های فنی مربوطه را در بخش نرده های میلگردی درمنوی  محصولات  وب سایت مشاهده نمایید.    

عکس های بیشتر مرتبط با این خبر را می توانید "اینجا" مشاهده فرمایید.