نمایشگاه شهر زیبا شیراز - بازدید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
1394/9/27

بازدید آقای مهندس زحمتکش

معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری شیراز  از غرفه کارخانه تولیدی نوین حصار در دومین نمایشگاه شهر زیبا