اضافه شدن پایه های 2*60*60 میلیمتر به انتخاب سیستم نرده های صنعتی نوین حصار
1394/11/13

کارخانه تولیدی نوین حصار با هدف ایجاد تنوع در سبد محصولات نرده های فلزی و گستره انتخاب مشتریان با قالب سازی اتصلات و در پوش برای پروفیل 60*60 میلیمتر انتخاب این پروفیل را به عنوان پایه نرده ها برای مشتریان میسر ساخته است .