نوین حصار در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته
1395/2/25

نوین حصار تولید کننده نرده صنعتی پیش ساخته در کشور در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته در تاریخ 26 الی 29 اردیبهشت ماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران حضور بعمل آورده است.