بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و مدیریت عامل محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران از غرفه کارخانه
1395/2/30

بازدید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آريالای مهندس نعمت زاده به همراه مدیریت محترم عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر پور سید آقایی از غرفه کارخانه نوین حصار در چهرمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و ریلی 

طی این بازدید آقای مهندس عسگری مدیریت فروش کارخانه نوین حصار، توضیحاتی در مورد دستاورد های مجموعه و اعلام آمادگی و همکاری در زمینه نرده گذاری ایمن سازی خطوط ریلی فرمودند، که مورد استقبال مسئولین محترم قرار گرفت .