محصول جدید نرده کارخانه تولیدی نوین حصار جهت نرده گذاری پیاده رو ها رو نمائی شد.
1395/4/3

 

مطابق با رویکرد همیشگی واحد تحقیق و توسعه R&D کارخانه تولیدی نوین حصار، با شناسائی نیاز به نرده گذاری با ارتفاع کم و با جزئیات مقاوم جهت پیاده رو ها اقدام به طراحی و پیشنهاد سیستم نرده متناسب با این نیاز نموده است.

نرده پیاده رو با هدف کانالیزه شدن مسیر تردد عابرین پیاده جهت هدایت عابر به محل خط کشی عابر پیاده و یا عبور از سایر معابری است که کمترین اختلال و ریسک تصادف را در جریان ترافیک بوجود آورد و به عنوان یکی از زیر مجموعه های نرده گذاری ترافیکی معرفی شده است .

اولین نمونه نرده پیاده رو با مدل LA-900  در میدان جانباز مشهد نصب و مورد تایید معاونت اجرائی سازمان ترافیک شهرداری مشهد واقع شده است.

نرده گذاری پیاده رو ها برای کانالیزه نمودن تردد عابرن در چهار راه ها، میادین پرتردد و با سایر محل هائی که ورود کترل نشده عابر به مسیر تردد خودرو ها باعث ایجاد اختلال در ترافیک می شود مورد استفاده قرار می گیرد.