حضور کارخانه تولیدی نوین حصار در پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی مشهد
1395/4/30

نوین حصار تولید کننده نرده صنعتی پیش ساخته در کشور در پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ 30 الی 2 مرداد ماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد حضور بعمل آورده است.