حضور کارخانه نوین حصار در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران
1395/8/5

نوین حصار تولید کننده نرده صنعتی پیش ساخته در کشور، درچهاردهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل عمومی و خدمات شهری تهران درتاریخ 6 تا 9 آبان ماه 1395 درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران حضور بعمل آورده است.

بدینوسیله از مشتریان گرامی دعوت بعمل می آید تا از نمایشگاه فوق غرفه نوین حصار ورودی سالن 10 و 11 بازدید فرمایند.