بازدید مجدد مدیریت عامل به همراه معاونین سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد از کارخانه تولیدی نوین حصار
1395/9/4

بازدید مجدد مدیریت محترم عامل به همراه معاونین سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد از کارخانه تولیدی نوین حصار

با حضور مدیریت محترم عامل، معاونت محترم اجرائی، معاونت محترم مالی و اداری به همراه کارشناسان سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد از امکانات جدید ایجاد شده در خطوط تولید کارخانه تولیدی نوین حصار مانند ماشین آلات خطوط تولید نرده های امنیتی وهمچنین خط رنگ Continuous  که به تازگی در این کارخانه مورد بهره برداری قرار گرفته است مورد بازدید قرار گرفت .