نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل ریلی، هوایی وصنایع وابسته
1395/9/28

حضور کارخانه تولیدی نوین حصار درنخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل ریلی، هوایی وصنایع وابسته

نوین حصار تولید کننده نرده صنعتی پیش ساخته در کشور، درنخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل ریلی، هوایی و صنایع وابسته تهران درتاریخ 28 تا 30 آذر ماه 1395 درمحل دائمی نمایشگاه مصلی تهران حضور بعمل آورده است.

بدینوسیله از مشتریان گرامی دعوت بعمل می آید تا از نمایشگاه فوق غرفه شماره 176 نوین حصار بازدید فرمایند.