حضور کارخانجات تولیدی نوین حصار در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران
1396/2/14
کارخانجات تولیدی نوین حصار تنها تولید کننده نرده های مشبک میلگردی در ایران، مقدم بازدیدکنندگان محترم در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران گرامی می دارد.

 

سالن 41B  غرفه 2107