حضور کارخانجات تولیدی نوین حصار در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی تهران
1396/2/24
کارخانجات تولیدی نوین حصار تنها تولید کننده نرده های مشبک میلگردی در ایران، مقدم بازدیدکنندگان محترم در پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته تهران گرامی می دارد.

ورودی سالن 10و11 -  فضای باز