دومین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته
1396/9/25

حضور کارخانجات تولیدی نوین حصار در دومین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته

غرفه شماره 145.2نوین حصار تولید کننده نرده، حصار پیش ساخته صنعتی 

نوین حصار تولید کننده نرده صنعتی پیش ساخته در کشور، دردومین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، و صنایع وابسته تهران درتاریخ 26 الی 28 آذر ماه 1396 درمحل دائمی نمایشگاه مصلای تهران حضور بعمل آورده است.

بدینوسیله از مشتریان گرامی دعوت بعمل می آید تا از نمایشگاه فوق غرفه نوین حصار بازدید فرمایند.