حضور تولید کننده نرده و حصار در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران
1396/10/2

حضور کارخانجات تولیدی نرده و حصار کشی های کاربردهای ترافیکی و شهری  نوین حصار در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

سالن 35 غرفه نوین حصار تولید کننده نرده و حصارآماده

نوین حصار تولید کننده نرده صنعتی پیش ساخته در کشور، درپانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل عمومی و خدمات شهری تهران درتاریخ 3 تا 6 دی ماه 1396 درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران حضور بعمل آورده است.

بدینوسیله از مشتریان گرامی دعوت بعمل می آید تا از نمایشگاه فوق غرفه نوین حصار سالن 35 بازدید فرمایند.