اخبار
  • حضور تولید کننده نرده و حصار در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران (1396/10/2)

  • دومین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، راهسازی، راهداری و صنایع وابسته (1396/9/25)

  • حضور کارخانجات تولیدی نوین حصار در نمایشگاه خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک مشهد (1396/7/25)

  • حضور کارخانجات تولیدی نوین حصار در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی تهران (1396/2/24)

  • حضور کارخانجات تولیدی نوین حصار در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران (1396/2/14)