مشخصات هندسی

نرده و حصارهای میلگردی :

نرده های مشبک میلگردی به عنوان محصول اصلی کارخانه تولیدی نوین حصار، جایگزینی بسیار ممتاز برای کلیه کاربردهای نرده گذاری و حصارکشی محسوب شده و با توجه به بافت و شرایط منحصر به فرد این محصول تمامی نیازهای فنی، مقاومتی و زیبایی طرح را برای مشتریان برآورده خواهد ساخت. کلیه محصولات توسط واحد طراحی و فنی این کارخانه شامل کارشناسان مجرب عمران، معماری و مکانیک طراحی شده اند.

در این بخش می توانید نمای کلی طرح ها و مشخصات ابعادی نرده های میلگردی را ملاحظه و دانلود نمایید. همچنین می توانید جهت اطلاع از موارد استفاده از بخش "کاربردها" و جهت اطلاع از برتری های این محصول نسبت به نرده های سنتی از بخش "مزایا" در سایت بازدید فرمایید.


Fence SR

 
S-R   L-R

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

دانلود عکس نمونه مدل SR با فرمت JPG    

 

 دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

دانلود عکس نمونه مدل LR با فرمت JPG         

     
 
S-A   L-A

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

 

 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

دانلود عکس نمونه مدل LA با فرمت JPG        

 
S-W   L-W

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

 

 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

دانلود عکس نمونه مدل LW با فرمت JPG       

 
S-A-W   L-A-W

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

دانلود عکس نمونه مدل SAW با فرمت JPG     

 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

دانلود عکس نمونه مدل LAW با فرمت JPG     

 
S-Z   L-Z

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

 

 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

         دانلود عکس نمونه مدل L-Z با فرمت JPG            

 

 
s-p   SE-L

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

دانلود عکس نمونه مدل SP با فرمت JPG            

 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

   دانلود عکس نمونه مدل SE-L با فرمت JPG     

SE-V    

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت PDF 

دانلود نقشه های مشخصات ابعادی با فرمت DWG 

   دانلود عکس نمونه مدل SE-V با فرمت JPG