استانداردهای ملی نوین حصار

مجوز استاندارد چیست؟

قبل از هر چیزی، لازم است تا بگوییم که استاندارد و مجوز استاندارد چیست و چه کاربردی در خصوص کالاهای صنعتی و تولیدی دارد.

در فرهنگ لغت، استاندارد، مترداف با مقیاس، مدل، میزان و نمونه در نظر گرفته شده و استاندارد بودن یک کالا، به معنای مطابقت آن، با معیار و مقیاس های مورد نظر، از جهت تضمین کیفیت و مرغوبیت می باشد که این معیارها، به طور مرتب، تغییر کرده و ارتقا می یابند.

با توجه به اینکه، رفاه شهروندان، در استفاده از کالا های صنعتی و تولیدی، از اهمیت ویژه ای برای دولت، برخوردار است و جهت جلوگیری از تولید و ارائه کالا های بی کیفیت، نامرغوب و بدون تضمین، دولت، تدابیری، جهت تضمین مرغوبیت کالا های صنعتی و تولیدی، در نظر گرفته که از جمله آن ها، دریافت مجوز استاندارد، از سازمان ملی استاندارد ایران، می باشد.

مجوزهای استاندارد، به دو دسته مجوز های تشویقی و اجباری، تقسیم می شوند. مجوز استاندارد اجباری، یعنی، اخذ این مجوز، برای محصول صنعتی و کالای تولیدی، نظیر محصولات بهداشتی و غذایی، اجباری بوده و در واقع، تولید کنندگان، بدون دریافت آن، قادر به فعالیت، نخواهند بود. مجوز استاندارد تشویقی، یعنی، اخذ این مجوز، برای محصول، اجباری نبوده اما، به دلیل رعایت استانداردهای سازمان ملی استاندارد، توسط واحد تولیدی و صنعتی، پس از تقاضای تولید کننده، این مجوز، از جانب سازمان استاندارد، به محصول، داده می شود.

 

استانداردهای ملی ایران برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید.

مجوز استاندارد کالاهای تولیدی و صنعتی، مجوزی بوده که نشان دهنده تضمین و مرغوبیت کالا و مطابقت آن، با معیارهای سازمان ملی استاندارد ایران است و در واقع، یکی از مدارکی می باشد که به موجب آن، یک کارخانه یا واحد تولیدی، می تواند، به فعالیت خود، به طور قانونی، ادامه دهد.

کیفیت کالا و خدمات استفاده شده و مرغوبیت آن ها، ارتباط مستقیمی با رفاه و سلامت شهروندان جامعه، همچنین، افزایش درآمد تولید کنندگان و ارائه دهندگان این موارد داشته و از این رو، این اشخاص باید، در راستای ارائه و تولید کالا و خدمات با کیفیت بهتر، بکوشند.

دولت نیز برای حمایت از شهروندان و تامین هرچه بیشتر رفاه آن ها، تدابیری را در خصوص افزایش و بهبود کیفیت کالا و خدمات تولیدی، در نظر گرفته که از جمله آن ها، الزام تولید کنندگان و ارائه دهنگان خدمت، به اخذ و دریافت مجوز استاندارد می باشد.

صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استاندارد تعیین شده توسط کشورهدف یا استانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی ویا ذیصلاح کشورهدف ویا صدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.

کارخانه صنعتی نوین حصار تنها دارنده مجوز استاندارد تشویقی به شماره های ۱۹۹۳۱ و ۲۱۱۳۲ می باشد.

جهت مشاهده و دانلود استاندارد شماره ۱۹۹۳۱ مربوط به نرده های میلگردی مشبک جوش شده (با پوشش فلزی یا پلیمری)به صورت پانل نرده با الگوهای متغیر شبکه یا با چشمه های بزرگتر از۳۸۷۱ MM2 ویژگیها و روش آزمون اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده و دانلود استاندارد شماره ۲۱۱۳۲ مربوط به نرده های میلگردی مشبک جوش شده (با پوشش فلزی یا پلیمری)به صورت پانل یا رول نرده به چشمه های یکنواخت برابرا یا کمتر از ۳۸۷۱ MM 2 ویژگیها و روش های آزمون اینجا کلیک نمایید.

استعلام مجوز استاندارد

جهت اطلاع از وضعیت شماره پروانه علامت استاندارد یا نشان حلال یا کد شناسایی طلای خود، داشته باشد یا بخواهد، استانداردهای ملی اجباری را جست و جو و استعلام کند.

لذا در این بخش از مقاله، به توضیح نحوه استعلام وضعیت مجوز و نحوه استعلام استانداردهای ملی اجباری، می پردازیم. همچون استعلام علائم تجاری و صنعتی ممنوع، متقاضی استعلام وضعیت مجوز استاندارد، باید، به سامانه آن، یعنی، سامانه استعلام مجوز، به آدرس isom.isiri.gov.ir/parvaneh، مراجعه نموده و مطابق مراحل زیر، عمل نماید :

پس از جست و جوی آدرس isom.isiri.gov.ir/parvaneh و ورود به صفحه ای مانند صفحه زیر، متقاضی باید، شماره ده رقمی پروانه خود را وارد کند و گزینه جست و جو را انتخاب نماید.

در روش دیگر استعلام وضعیت شماره پروانه علامت استاندارد یا نشان حلال یا کد شناسایی، متقاضی می تواند، از طریق ارسال شماره پروانه ۱۰ رقمی، به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷، اقدام به استعلام مجوز استاندارد خود کند.