اسنادمناقصه خرید نرده

در این مقاله، قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که معنی مناقصه چیست و انواع مناقصه کدام است؟؛ سپس، انواع آن را از نظر مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران، توضیح دهیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

مناقصه چیست ؟

مناقصه، فرآیندی است رقابتی، برای تامین کالا و خدمات، از طرف سازمان های دولتی که در آن، تعهدات موضوع معامله، به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار خواهد شد. مناقصه، بر اساس مراحل بررسی یا روش دعوت مناقصه گران، انواع مختلفی دارد. مناقصه محدود و مناقصه عمومی، همچنین، مناقصه یک مرحله ای و مناقصه دو مرحله ای، از انواع مناقصه می باشند.

مناقصه

سامانه ساجار یا سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور، سامانه ای است که با ورود به سایت آن، به آدرس sajar.mporg.ir، متقاضیان، این امکان را داشته تا از اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت ها، استعلام گرفته تا از اعتبار این شرکت ها، برای حضور در مناقصه مطمئن شوند.

بر اساس این ماده، در صورتی که سازمان های دولتی، بخواهند کالا یا خدماتی را تامین کنند، باید از طریق برگزاری مناقصه دولتی، با پیشنهاد کننده کمترین قیمت، قرارداد منعقد کنند و نمی توانند با هر شخصی که تمایل دارند، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. مناقصات، بر اساس مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران، به مناقصه های یک مرحله ای و دو مرحله ای، مناقصات محدود و عمومی، قابل تقسیم بندی هستند.

لازم به ذکر است، هنگامی که سازمان های دولتی، می خواهند اموالی را بفروشند، باید این عمل را از طریق تشریفاتی به اسم مزایده و از طریق سامانه حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی و به بالاترین قیمت انجام دهند که علاقمندان، می توانند، جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله مزایده چیست و انواع آن را، مطالعه نمایند. در ادامه، به تفصیل، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که انواع مناقصه چیست و انواع آن را بر اساس مراحل بررسی و روش دعوت مناقصه گران، بررسی خواهیم کرد.

انواع مناقصه از نظر مراحل بررسی

مناقصه یک مرحله‌ ای: در پاسخ به پرسش انواع مناقصه چیست؟ می توان گفت، یکی از انواع مناقصه، بر اساس مراحل بررسی، مناقصه یک مرحله ای است. در بعضی مناقصات، نیازمند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها هستیم، اما در این نوع از مناقصه، نیازی به این ارزیابی نبوده و گشودن پاکت‌ های پیشنهاد مناقصه‌ گران و اعلام برنده مناقصه، طی یک جلسه انجام می شود. 

مناقصه دو مرحله‌ ای: مناقصه دو مرحله ای، از دیگر انواع مناقصه، بر اساس مراحل بررسی می باشد. در این نوع از مناقصه، به تشخیص مناقصه گزار، نیازمند بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها هستیم. پس از تشکیل کمیته فنی بازرگانی، پیشنهادها، ارزیابی فنی بازرگانی شده و نتایج به کمیسیون مناقصه، اعلام می گردد و سپس، برنده مناقصه تعیین خواهد شد. 

 بر اساس ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات ، مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو نوع مناقصه عمومی و مناقصه محدود طبقه‌بندی می‌شود . مناقصه محدود مناقصه ای است که به تشخیص سازمان ، تنها میان تعدادی از مناقصه گران یا پیمانکارانی که صلاحیت آنها قبلا به تایید سازمان رسیده است انجام می گیرد .

اما مناقصه عمومی مناقصه‌ای است که در‌ آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع همه مناقصه‌گران می‌رسد . مناقصه عمومی در واقع ترتیبی است که در آن انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز دولت از طریق اعلان بین عموم داوطلبان احتمالی پیمانکاری به مسابقه گذاشته می شود تا قراداد با برنده مناقصه یعنی کسی که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده است انجام شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برگزاری مناقصه محدود کلیک کنید .

انواع مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران

پس از پاسخ کلی به این پرسش که معنی مناقصه چیست، در این قسمت، قصد داریم در خصوص انواع و اقسام مناقصه، از نظر روش دعوت مناقصه گران، صحبت کنیم و بگوییم که با توجه به روش دعوت مناقصه گران، انواع مناقصه کدام اند. بر اساس بند ب ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات، مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه‌گران، به انواع زیر تقسیم می شود:

مناقصه عمومی : مناقصه‌ ای است که منحصر به افراد خاصی نبوده و فراخوان آن، آگهی عمومی شده و افراد واجد شرایط، می توانند در آن شرکت کنند.

مناقصه محدود : مناقصه محدود، مناقصه‌ ای است که بین عموم مردم برگزار نمی شود؛ بلکه صرفا، محدود به اشخاصی خواهد بود که برای شرکت در مناقصه، مناسب تشخیص داده شوند

کارفرمایان محترم می توانند از خدمات دفتر فنی کارخانه نوین حصار جهت تهیه اسناد مناقصه خرید نرده برای استعلامات و یا مناقصات خود استفاده نمایند.

این خدمات شامل تهیه نقشه های اجرایی، اعلام مشخصات فنی و برآورد دقیق ریز مقادیر و احجام مورد نیاز برای هر پروژه می باشد.