آیا رنگ شما در منطقه جنوب کشور به خاطر رطوبت بالای این مناطق دوام دارد ؟

 

پاسخ :گزینه های ارائه شده جهت پوشش محافظ روی نرده ها شامل رنگ پودری به همراه پخت کوره ای به عنوان لایه محافظ و همچنین پوشش محافظ کمکی گالوانیزه گرم (HOT DEEP GALVANIZE) که به صورت، استفاده از میلگرد های گالوانیزه جهت تولید پانل های نرده مشبک میلگردی، و یا گالوانیزه نمودن پانل نرده مشبک میلگری پس از تولید و در نهایت اضافه شدن پوشش گالوانیزه گرم برای پایه ها و اتصالات می باشد. پوشش های گالوانیزه گرم برای حواشی خلیج فارس و نزدیکی دریاها و همچنین سایر مناطق با شرایط جوی مهاجم توصیه می شوند.