آیا محصولات نوین حصار شامل گارانتی می باشد؟

 

پاسخ:بله، تمامی محصولات نوین حصار با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی از ۵ سال تا ۳۰ سال گارانتی دارند.