بافت و نوع میلگرد استفاده شده درحصار ها بسیار ظریف دیده می شود، این نرده ها مقاومت هم دارند؟

پاسخ: طراحی محصولات با ظرافت بیشتر، مصالح مصرفی کمتر و در نهایت قیمت تمام شده پائین ترو در عین حال مقاومت کافی در مقابل بارهای وارده هدف اصلی و نهایی کلیه علوم مهندسی است. وقتی در مورد مقاومت سوال می شود بایستی ابتدا بدانیم نرده در مقابل چه بارهائی بایستی مقاومت داشته باشد. نرده های نوین حصار از شبکه میلگردی با جوش نقطه ای و با استفاده میلگردهای فولادی سایز ۴-۴.۵-۵-۶ ساخته شده اند. طراحی ساختار، بافت و عملکرد این نرده ها مانند یک صفحه فولادی با مقاومت معادل قابل محاسبه است. پانل نرده نوین حصار در مقابل بارهای وارده از خود مقاومت کششی نشان می دهد. به این معنی که نیروی وارده بر تغییر شکل پانل نرده بایستی به اندازه ای باشد که در تعداد مشخصی از میلگردهای فولادی به کار رفته در نرده (با توجه به سطح بار وارده) کشش ایجاد کند، از طرفی سرعت وارد آمدن بار نیز مطرح است. به طور کلی جهت پاسخ به سوال شما بایستی عنوان کنیم نرده های نوین حصار در کلیه کاربردها به عنوان جداکننده و محدودکننده برای عابرین پیاده طراحی شده اند و در مقابل نیروهائی که ممکن است توسط انسان وارد شود کاملا مقاوم است. تا به حال ۲ مورد تصادف خودرو با نرده های نوین حصار در شهرهای قزوین و اهواز گزارش شده است که پس از برخورد، پانل نرده دچار گسیختگی نشده و صرفا با تغییر شکل پانل نرده خودرو در اثر برخورد به طرف خیابان منحرف شده است.