حصار و نرده های شما چه تفاوتی از نظر کیفیتی و قیمتی با محصول حصار و نرده خارجی دارد؟

پاسخ : کلیه نرده یا حصار های نوین حصار مطابق با استانداردهای ASTM تولید شده و به لحاظ کیفی مشابه نرده و حصارهای تولید کنندگان خارجی هستند. قیمت محصول داخلی حسب مورد بین ۳۰ الی ۱۰۰ % ارزانتر از مشابه خارجی به بازار داخل عرضه می گردد.