سفارشات به چه صورت ارسال می شود؟

 

پاسخ: پس از آماده سازی سفارش با هماهنگی قبلی با خریداران و انتخاب نوع وسیله با توجه به حجم محصولات، سفارشات با حداقل پرت زمان و هزینه به سرتاسر کشور ارسال می گردد.