فروش نرده ها به چه صورت هست؟

پاسخ: فروش نرده های نوین حصار به صورت دست کامل هر(ست) شامل ۱ عدد پانل، ۱ عدد پایه، بست و اتصالات، پلیت زیر پایه رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای می باشد.
فواصل نرده ها از آکس تا آکس هر پایه ۲ متر تا ۲.۶۰ با توجه به نوع نرده متغیر می باشد. و پایه ها از پروفیل با ابعاد ۲*۶۰*۶۰ و ۲*۸۰*۸۰ و ۲.۵*۹۰*۹۰ با توجه به ارتفاع و مدل نرده متغیر می باشد.
میلگرد نرده ها از نمره ۵ در مدل LR-SR و از میلگرد نمره ۶ دوبل در مدل LA و ورزشی (SP) می باشد.

تمامی نرده ها با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای پوشش داده می شود. و در مناطق شمالی و جنوبی کشور با توجه به شرایط جوی مهاجم با پوشش گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیک قابل سفارش و تولید می باشد.