مدل نرده هاتون به چه صورت هست؟

پاسخ :نرده های نوین حصار در قالب مدل های: موج، موج سینوسی،پروانه ای پیکانی،پروانه ای سرتیز،فرودگاهی،ورزشی،موج دوبل فنس و… تولید و عرضه می گردد.