نرده های نوین حصار در چه ابعاد و ارتفاعی قابل تولید می باشد؟

 

پاسخ: با تشکر از سوال کاربر محترم نرده های نوین حصار به دو گروه کلی : ۱- نرده با میلگردهای تک افقی و عمودی به همراه خم های مقاومتی و ۲- نرده با میلگردهای تک عمودی و دوبل افقی تقسیم می شوند . گروه اول نرده ها شامل مدل های ECO و LR و SR شامل ارتفاع های۰.۷۵ متری، ۱متر، ۱.۲۵ متر،۱.۵۰ متر،۱.۷۵متر، ۲متر برای کاربردهای معمول و ارتفاع های ۲.۵ متر تا ۶ متر (با فواصل ۰.۵ متری) برای کاربردهای ورزشی (به جز برای زمینهای فوتبال) و امنیتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. گروه دوم نرده ها شامل مدلهای LA,LW,LAW,SAW,LZ,SZ با ارتفاع ماکزیمم ۱.۳ متر، ۱.۵ متر و ۱.۷۵ متر و نرده های ورزشی (SP) با ارتفاع از ۲.۵ متر تا ۶ متر (با فواصل ۰.۵ متری ) برای کلیه زمینهای ورزشی ارائه می گردند.