نصب نرده امنیتی نوین حصار در محوطه گمرکی برای اولین بار در کشور
1393/11/27

برای اولین بار در کشور نرده های پیش ساخته نوین حصار با جزئیات امنیتی در یک محوطه گمرکی شامل ایستگاه تبدیل خط و پارکینگ ترانزیتی کالا مستقر در پایانه راه آهن سرخس و در مجاورت با مرز کشور ترکمنستان نصب گردید. همزمان با تکمیل عملیات اجرای نرده های امنیتی پروژه، به طور همزمان عملیات ریل گذاری وابنیه این مجموعه به اتمام رسیده و محوطه گمرکی مذکور وارد فاز عملیاتی و بهره برداری شد.

عکس های بیشتر مرتبط با این خبر را می توانید "اینجا" مشاهده فرمایید.