هفتمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری، حمل و نقل و ترافیک
1395/9/23

نوین حصار تولید کننده نرده صنعتی پیش ساخته در کشور درهفتمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری، حمل و نقل و ترافیک  درتاریخ 23 تا 26 آذرماه 1395 درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران حضور بعمل آورده است.

بدینوسیله از مشتریان گرامی دعوت بعمل می آید تا از نمایشگاه فوق غرفه نوین حصار سالن فردوسی بازدید فرمایند.