روشهای نصب نرده های نوین حصار

روشهای نصب نرده های نوین حصار

روش های نصب نرده های نوین حصار

اتصال سیستم نرده به کف را می توان به دو گروه زیر تقسیم بندی کرد:

۱-بسترهای مقاوم

۲-بسترهای غیرمقاوم

که با توجه به توضیحات هر دسته در نهایت متوجه می شویم با روش سرهم بندی و نصب نرده ها، این سیستم(نرده ها) در کلیه شرایط قابل نصب می باشند.

روش اول: اتصال مستقیم سیستم نرده به کف، در محل هایی که بستر مقاوم وجود دارد:

منظور از بستر مقاوم بتن، سنگ، آسفالت، شناژهای طولی و دیوار های ساخته شده از بتن یا سنگ یا هر بستر دیگری که استحکام حداقل برابر با موارد ذکر شده را داشته باشد که در این موارد اتصال توسط رول بولت یا بولت صورت می گیرد.

 • در یک تعریف کلی می توان گفت بسترهایی که دارای حداقل ۱۵ سانتی متر ضخامت باشند.

الف) توسط رول بولت:

۱-در این روش ابتدا مسیر نرده گذاری توسط ریسمان رنگی مشخص میگردد.

۲-سپس فواصل مرکز تا مرکز پایه ها مطابق نقشه ی محصول علامت گذاری می شود.


۳-حالا نوبت قرارگیری پایه ها در محل خود است.

  • جهت نصب پایه ها توسط اتصال رول بولت، در انتهای هرپایه از قبل یک پلیت ۱۵۰*۱۵۰*۸ دارای ۴ عدد سوراخ با قطر ۱۱ میلی متر(جهت استفاده از رول بولت با قطر ۱۰ میلی متر) پیش بینی شده است

۴- ابتدا محل سوراخ های موجود، بر روی زمین علامت گذاری می شود.

۵-محل های علامت گذاری شده را با مته ۱۴ سوراخکاری کنید (توجه داشته باشید که در صورت استفاده از رول بولت با قطر بیشتر بایستی قطر مته ۴میلی متر از قطر رول بولت بیشتر باشد)

۶-سپس پایه ها به زمین متصل می گردند.

نکته:در هنگام بستن پیج ها حتما می بایست رعایت راستای شاقولی و امتداد ریسمانی پایه ها کنترل شود.

همچنین جهت سهولت در بستن پیچ های رول بولت پیشنهاد می گردد از ابزار برقی استفاده کنید.چ ابزاری؟؟؟

۷-و در انتها با استفاده از بست کمربندی پانل ها را به پایه ها متصل میکنیم.

                           

 

ب)اتصال توسط بولت:

این نوع اتصال بیشتر جهت بسترهای آسفالت پیشنهاد می گردد که معمولا در خطوط BRT، خطوط ویژه و یا پیاده رو هایی که بستر آن آسفالت می باشد استفاده می گردد.

در این روش اتصال هم کلیه مراحل اجرا مطابق روش الف می باشد به استثناء اینکه:

   • به جای رول بولت از بولت، با قطر پیچ حداقل ۱۲ میلی متر و به ارتفاع حداقل ۲۵ سانتی متر استفاده می شود.
   • و اتصال بولت و پلیت به همراه چسب بولت صورت می گیرد.

روش دوم: نصب سیستم نرده در محل هایی که بستر مقاوم وجود ندارد. یا به اصطلاح نصب سیستم نرده بر روی پلیت های انتظار.

بسترهای غیر مقاوم ضخامتشان کمتر از ۱۰ سانتی متر است.

به بسترهایی که ضخامت آنها کمتر از ۱۰ سانتی متر است، بستر غیرمقاوم می گویند.

این بسترها شامل محل های خاک ریزی شده با خاک دستی، باغچه ها و یا سنگ فرش هایی می شود که ضخامتشان کمتر از ۱۰ سانتی متر باشد. مانند: رفیوژ میانی، پیاده روها، پارکینگها…

در موارد ذکر شده باید به یکی از روشهای زیر پلیت انتظار جهت نصب سیستم نرده در محل نصب پیش بینی گردد.

پلیت انتظار چیست؟

الف) استفاده از فونداسیون منفرد پیش ساخته:

۱-جهت نرده گذاری ابتدا طبق فواصل معین مرکز تا مرکز پایه ها و با توجه به نقشه نرده چاله کنی صورت می گیرد.

۲-سپس کف چاله را با بتن مگر که حداقل ۱۰ سانتی متر ضخامت داشته باشد، پر می کنیم.

نکته: در زمان اجرای بتن مگر می بایست کد ارتفاعی سطح روی بتن مگر توسط نقشه بردار کنترل شود. همچنین توصیه می گردد که:

   • در مسیرهایی که شیب آن کمتر از ۲.۵ درصد است، تراز سطح کلیه فونداسیون ها متناسب با شیب مسیر تغییر کنند.
   • در مسیرهایی که شیب آن بیشتر از ۲.۵ درصد است، با توجه به درصد شیب سطح و با مشورت ناظر پروژه در هر چند دهانه متوالی نرده، تراز کف فونداسیون ها متناسب با شیب تغیییر کند. ( ارتفاع پله پیشنهادی ۱۵-۲۰ سانتی متر می باشد)
   • پس از اجرای بتن مگر، فونداسیون ها طبق راستا و فواصل مرکز تا مرکز اشاره شده در بالا توسط جرثقیل در محل قرار می گیرند
   • در انتهای هر پایه یک پلیت کوچک جهت اتصال جوشی بر روی پلیت تعبیه شده در فونداسیون پیش بینی شده است.
   • مشخصات فونداسیون پیشنهادی برای نرده با ارتفاع تا ۲ متر ۵۰*۵۰*۵۰ سانتی متر و مشخصات پیشنهادی فونداسیون برای ۴-۲ متر ۷۰*۵۰*۵۰ می باشد.

 

ب) اجرای فونداسیون منفرد( برجا):

۱-در این روش کلیه مراحل مطابق روش قبل می باشد.

۲-با توجه به اجرای فونداسیون در محل، کنترل فاصله مرکز تا مرکز چاله ها، پلیت های جای گذاری شده در بتن ریخته شده تراز های تمام شده توسط ناظر پروژه مطابق مشخصات صورت می پذیرد.

 

ج) اجرای پی نواری و یا جدول دوبل:

۱- از این جزئیات پیشنهاد می شود بیشتر در محل هایی همانند خطوط ویژه و BRT، پارکینگها، انبارها و موارد مشابه استفاده گردد.

۲-جزئیات پی نواری مطابق نقشه ذیل می باشد:

جهت نصب پلیت انتظار در جزئیات جدول دوبل به توضیحات زیر مراجعه شود( در مورد پی های نواری نیز به روش مشابه عمل گردد)

۱-پلیت فولادی به ابعاد ۸* ۱۵۰*۱۵۰ میلی متر به همراه ۴ عدد میلگرد خم شده با طول ۵ سانتی متر در محل اتصال به پلیت و ۳۰ سانتی متر در راستای عمود بر آن، به آن جوش شده است. همزمان با بتن ریزی در حد فاصل جداول رفیوژ در بتن جای گذاری شوند.

   • پس از پایان بتن ریزی می بایست تراز روی پلیت همتراز با جدول بتنی و سطح بتن ریخته شده و فواصل مرکز تا مرکز پلیت ها برابر ۲۱۰ سانتی متر باشد.
   • جدول گذاری در قطعات ۲۰ متری و با احتساب ۱۵ سانتی متر فاصله ( جهت عبور آب باران ) با قطعه بندی صورت پذیرد. در صورتی که پلیت انتظار بر روی فضای خالی بین دو قطعه جدول گذاری قرار گرفت، قطعه بتنی قبلی به اندازه طول ۱ جدول بیشتر امتداد یابد.

 

جهت سرهم بندی و نصب نرده ها بر روی پلیت های انتظار به ترتیب زیر عمل گردد:

۱-پایه ها بصورت کاملا شاقولی و در امتداد ریسمانی با فاصله مرکز تا مرکز پایه ها معادل ۲۱۰ سانتی متر به وسیله جوشکاری دور تا دور پلیت زیر پایه به پلیت انتظار نصب شود،

سپس محل جوشکاری پس از زدودن گل جوش با دستمال بنزینی نظافت و با پرایمر و رنگ همرنگ لکه گیری و رنگ آمیزی شود

۲- پانل های نرده به وسیله اتصالات پیچ و مهره ای مطابق نقشه پیوست به پایه ها متصل گردند. پس از نصب پانل ها محل بیرون زدگی پیچ از مهره بوسیله خال جوش و یا تخریب بوسیله سنگ برش فلز و یا خم کردن امتداد بیرون زده رزوه از مهره ثبت گردد، بطوریکه پیچ و مهره پس از این کار قابل باز شدن نباشد.

۳- در صورت جوشکاری مطابق توضیحات بند ۲ محل جوش شده نظافت و رنگ شود.

   • محل قرارگیری بست ها می بایست کاملا مطابق با نقشه نصب نرده باشد. رعایت جانمایی و تعداد مشخص شده بست ها در بروز مقاومت حداکثری نرده موثر است.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *